PencereMizah: 37. Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması 2020, İstanbul, Türkiye

Listemizde doğal olarak karikatür çizerleri çoğunlukta. Bu elbette bir ayrıcalık değil. İçeriğimiz gereği. Dolayısıyla; çizgi roman ve karikatür portre çizerlerini de listemize eklemeye devam edeceğiz.

37. Aydın DOĞAN Uluslararası Karikatür Yarışması 2020, İstanbul, Türkiye

37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması
Son Başvuru Tarihi: 1 Aralık 2020 (Salı)
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
Bu yıl da “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” konusu ile ilgili gönderilecek karikatürler arasından seçilecek birinciye 8.000 ABD Doları tutarında ödül verilecektir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


Ödüller
- “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Ödülü: 8.000 ABD Doları
- Birinci: 8.000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
- İkinci: 3.500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
- Üçüncü: 1.500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
- Başarı Ödülü: 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü

Katılım Koşulları
1. Yarışma serbest konuludur.

2. Yarışmacı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacaığı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat seklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Aydın Doğan Vakfı’na lisans verdiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Aydın Doğan Vakfı’na verdiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.

3. Yarışmacının yarışmaya katılacağı karikatür (lerin) derece ve/veya ödül alması halinde, derece ve/veya ödül alan karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği eserin mülkiyetini ve Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Aydın Doğan Vakfı’na devir ettiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Aydın Doğan Vakfı’na verdiğini Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir.

4. Katılımcı, yarışmaya sunduğu eserin tamamen özgün bir çalışma olduğunu, eser üzerinde herhangi bir üçüncü kişiye ait 5846 sayılı FSEK’dan kaynaklanan bir hakkın bulunmadığını, var ise bu haklara ilişkin izin alındığını, üçüncü bir kişinin sunulan eser üzerinde bir hak talep etmesi ve Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu eserin kullanımı nedeniyle herhangi bir nam altında tazminat veya benzeri bir bedel ödemesi halinde bu bedelin 2 katı tutarının cezai şart olarak Aydın Doğan Vakfı’na ödeyeceğini ve ayrıca katılımcıya verilen ödülün geri alınacağını kabul ve beyan etmektedir.

5. Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu katılım formunda yer alan bilgilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Aydın Doğan Vakfı’nın Uluslararası Karikatür Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Aydın Doğan Vakfı tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

.Yarışmacı; şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri www.aydindoganvakfi.org.tr internet sitesinden öğrenebileceği
. Kişisel verilerin Aydın Doğan Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar Istanbul/Türkiye adresine ıslak imzalı olarak gönderebileceği,
. Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerektiği,
Hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
6. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.
7. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.
8. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.

Değerlendirme Kriterleri
- Yarışmamıza daha önceki yıllarda gönderilen karikatürler tekrar gönderildiği takdirde değerlendirmeye alınamayacaktır.
- Yüklenen karikatürlerin baskıya uygun, yüksek çözünürlükte olması gerekmektedir.
- Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.

Rules (EN)
Üye Girişive Karikatür Yükleme
Kurallar / PDF: Sanal Müze Aydın Doğan Vakfı
Source:  Aydın Doğan Vakfı


 Bütün bu yaşananları değiştiren varlık mikroskobik bir "Yeni Tip Ölümcül Coronavirus (COVID-19).. Ürperten bir filmin, bir romanın karakterleriyiz artık.. Şimdi topyekun düşünme zamanı.

Karikatür sanatını ilgilendiren konularda dokümanların yer alacağı bu sayfa; sizlerden de gelecek olan anı, anekdot, fotoğraf, belge, eski yayın tanıtım, yazı ve karikatür, yaşanmış ilginçlikleri içeren dokümanlar.